Rupi Kaur: Hlas generácie a pionierka Instapoézie

Rupi Kaur je kanadská spisovateľka, poetka, a ilustrátorka pôvodom z Indie. Je známa svojím jedinečným spôsobom písania poézie a výrazným vizuálnym štýlom, ktoré definovali žáner známy ako “Instapoézia”. Jej poézia je často považovaná za symbol ženskej sily, bolesti, lásky a hojenia. Rupi Kaur sa preslávila svojim debutovým zborníkom “Milk and Honey” (2014), ktorý sa stal globálnym bestsellerom.

Tvorba

Jedna z najznámejších básní Rupi Kaur z knihy “Milk and Honey”:

i want to apologize to all the women
i have called pretty
before i’ve called them intelligent or brave
i am sorry i made it sound as though
something as simple as what you’re born with
is the most you have to be proud of
when your spirit has crushed mountains
from now on i will say things like
you are resilient or you are extraordinary
not because i don’t think you’re pretty
but because you are so much more than that

chcem sa ospravedlniť všetkým ženám,
ktoré som nazvala peknými
skôr než som ich nazvala inteligentnými alebo odvážnymi
ľutujem, že to znelo tak,
ako by niečo tak jednoduché ako to, s čím si sa narodila,
bolo to, čím sa máš najviac pýšiť,
keď tvoja duša zrovnala hory so zemou
odteraz budem hovoriť veci ako
si odolná alebo si výnimočná
nie preto, že si nemyslím, že si pekná,
ale pretože si oveľa viac než to

Moje telo, môj domov

V tejto knihe sa Kaur venuje sebapoznaniu a sebaakceptácii. Je to hlboký, introspektívny pohľad na to, ako sa naučiť milovať a prijímať svoje telo, myseľ a dušu, napriek všetkým prekážkam a bolestiam. Táto kniha je plná myšlienok o domove, rodine, akceptácii a uzdravení. Všetky tieto témy sú prezentované v jej jedinečnom, minimalistickom štýle, ktorý kombinuje jemnú poéziu s vizuálnym umením.

i thank the universe
for taking
everything it has taken
and giving to me
everything it is giving 
- balance

vďačím vesmíru
za to, že vzal
všetko, čo vzal
a dáva mi
všetko, čo dáva
- rovnováha

Rupi Kaur píše veľmi emocionálne a autenticky, a jej verše často rezonujú s ľuďmi na celom svete, ktorí sa môžu identifikovať s témami a pocity, ktoré vyjadruje vo svojej tvorbe.

Prostriedok na osvetu

Jej tvorba je často komentovaná pre jej schopnosť výstižne a súcitne vyjadriť ženské skúsenosti a pocity, a za to si získala obrovské množstvo fanúšikov. Rupi Kaur tiež často využíva svoju tvorbu ako prostriedok na osvetu spoločenských a genderových tém.

Minimalistický štýl v tvorbe

Rupi Kaur sa vyznačuje špecifickým, minimalistickým štýlom, ktorý často kombinuje krátke texty s jednoduchými, ale výraznými ilustráciami. Jej poézia je známa svojou priamostou a emotívnosťou, pre čo je často označovaná za hlas svojej generácie.

Rupi Kaur prispieva k popularizácii poézie medzi mladými ľuďmi, a svojou prácou otvára dvere ďalším autorom a autorkám, ktorí sa chcú vyjadriť o svojich osobných skúsenostiach a pohľadoch na svet.

we are all born
so beautiful

the greatest tragedy is
being convenced we are not

všetci sme sa narodili
takí krásni

najväčšou tragédiou je, 
že nás presvedčili o opaku

Čo ty na to?

Tvoja e-mailová adresa nebude zverejnená.

Start typing and press Enter to search