Ochranu osobných údajov na stránke Queendom berieme vážne. Sme zaviazaní chrániť vaše súkromie a rešpektovať vaše práva týkajúce sa osobných údajov.

1. Zber informácií

Môžeme zhromažďovať a spracúvať tieto typy informácií:

  • Informácie, ktoré nám poskytnete, napríklad pri registrácii na našej stránke.
  • Informácie o vašom používaní našej stránky, ako sú dátumy a časy návštevy, prezerané stránky, celkový čas strávený na stránke atď.
  • Technické informácie, vrátane IP adresy vašej sieťovej zariadenia a informácie o vašom prehliadači.

2. Používanie informácií

Využívame vaše údaje na:

  • Poskytovanie, spravovanie a vylepšovanie našej webovej stránky.
  • Analýzu využitia našej webovej stránky.
  • Komunikáciu s vami.
  • Dodržiavanie právnych a regulačných povinností.

3. Zdieľanie informácií

Vaše osobné údaje nebudú zdieľané s tretími stranami, pokiaľ to nie je nevyhnutné pre poskytovanie služieb, na ktoré ste sa prihlásili, alebo ak nás k tomu zákonná povinnosť núti.

4. Bezpečnosť

Vaše údaje chránime pomocou vhodných bezpečnostných opatrení, aby sme predišli neoprávnenému prístupu alebo neoprávnenému zverejneniu.

5. Práva subjektu údajov

Podľa zákona máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu a právo na prenosnosť údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich práv, kontaktujte nás.

6. Zmeny v politike ochrany súkromia

Táto politika môže byť občas aktualizovaná, preto vás prosíme, aby ste ju pravidelne kontrolovali.

7. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto politiky ochrany súkromia, kontaktujte nás na: [Vložte emailovú adresu].

Dátum poslednej aktualizácie: 23. júl 2023.