Postrach menom vysvedčenie: pre rodičov by nemalo byť prekvapením

Blíži sa koniec školského roka a s ním aj obdobie rozdávania vysvedčení. Pre mnohých rodičov môže byť tento moment stresujúci, najmä ak nevedia, čo očakávať. Školská psychologička Kornélia Ďuríková zdôrazňuje, že vysvedčenie by pre rodiča nemalo byť prekvapením, ak sa počas školského roka zaujímal o prežívanie dieťaťa, komunikoval s ním a riešil prípadné problémy.

Pravidelný záujem a komunikácia

Podľa Ďuríkovej je kľúčové, aby rodičia prejavovali pravidelný záujem o školské záležitosti svojich detí. “Deti môžu mať z vysvedčenia psychické problémy, ale nemali by mať, pokiaľ sa rodič celý čas zaujíma. Ak tak robí, vysvedčenie by nemalo byť prekvapením,” uviedla psychologička. Dôležité je, aby rodičia vedeli, čo sa s ich dieťaťom deje, a tak mohli včas zasiahnuť a pomôcť riešiť problémy.

Význam kontextu známky

Ďuríková pripomína, že kontext známky je dôležitejší ako samotné číslo. Známka je len vyvrcholením celého procesu a nemala by byť vnímaná ako jednorazové hodnotenie. “Rodič by mal dopredu vedieť, čo sa s dieťaťom deje,” zdôrazňuje. Je potrebné vnímať známku v širšom kontexte, ktorý zahŕňa snahu dieťaťa, jeho pokrok a celkový prístup k učeniu.

Rola učiteľa

Rovnako dôležitá je aj rola učiteľa. Podľa Ďuríkovej by učiteľ mal mať jasne zadefinované pravidlá, z čoho sa záverečná známka skladá. Učiteľ by mal dlhodobo pracovať a správne komunikovať s dieťaťom. “Mal by sa zamyslieť, či ho motivuje, ako sa spolu s ním snaží, ako mu dáva príležitosti posunúť sa v celom procese učenia a ako mu pomáha zdolávať prekážky,” dodala Ďuríková. To znamená, že učitelia by mali byť nielen hodnotitelia, ale aj sprievodcovia v procese vzdelávania.

Dlhodobá spolupráca a podpora

Pre úspešné zvládnutie školského roka a pozitívne vnímanie vysvedčenia je nevyhnutná dlhodobá spolupráca medzi rodičmi, učiteľmi a deťmi. Rodičia by mali byť aktívne zapojení do školského života svojich detí, pravidelne komunikovať s učiteľmi a byť pripravení podporiť svoje dieťa v prípade ťažkostí. Týmto spôsobom sa dá predísť nepríjemným prekvapeniam a zároveň posilniť vzájomný vzťah a dôveru medzi rodičmi a deťmi.

Vysvedčenie by nemalo byť pre rodiča prekvapením. Pravidelný záujem, komunikácia a podpora zo strany rodičov, spolu s jasnými a konzistentnými pravidlami a motivujúcim prístupom učiteľov, môžu zabezpečiť, že deti prejdú školským rokom bez zbytočného stresu a s pocitom úspechu.

Ako hovorí Kornélia Ďuríková, kontext známky je dôležitejší ako samotné číslo, a preto by sme mali známky vnímať ako súčasť širšieho procesu vzdelávania a rastu dieťaťa.

Čo ty na to?

Tvoja e-mailová adresa nebude zverejnená.

Start typing and press Enter to search