Uznávaný vedec Oto Sova o svojich životných úspechoch

Dnes sme si k nám pozvali vzácnu návštevu – naším hosťom je uznávaný biochemik, MUDr. Oto Sova, CSc., ktorého celoživotné dielo a úspechy hovoria samy za seba. Pohodlne sa usaďte a prečítajte si rozhovor s významnou osobnosťou, ktorá je veľkou inšpiráciou. V redakcii máme tú česť, že si s pánom doktorom tykáme, takto odpovedal na naše zvedavé otázky:

Aký bol tvoj najväčší detský sen? Ako sa odráža dnes?

Môj otecko bol náčelník železničnej stanice a mamka zdravotná sestra, a tak sa moje sny točili medzi vlakmi a lekármi, ale nejaký dozretý sen som nikdy nemal, skôr som riešil vždy ten problém, ktorý mi bol nastolený. Dnes som lekár, ale aj biochemik, výskumník a cítim sa ako ryba vo vode, pretože ukrutne rád riešim záhady a problémy.

Ktorá vôňa sa spája s tvojím detstvom?

Môžem jednoznačne potvrdiť, že to bola vôňa viniča, kde som pomáhal rodičom v jeho ošetrovaní, oberaní, i ochutnávaní, však to bol vinársky kraj.

Ako si objavil svoje povolanie? 

Moje povolanie mi “navnadil” profesor biochémie MUDr. Mäsiar na prijímacích pohovoroch na medicínu, keď ma pozval na svoju katedru za pomocného asistenta, kde som prednášal aj starším poslucháčom biochémiu.

Ktorá kritika ťa v živote výrazne posunula vpred?

  Nemôžem sa sťažovať o nezáujem zo strany kritikov, najviac im vadilo, že často nevedeli pochopiť, o čom je reč. Vypracovanie odpovede na každú kritiku ma nútilo viac študovať a posúvalo vpred moje vedomosti a vedeckú potenciu.

Čo vo svojom živote považuješ za svoj najväčší úspech?

Za najväčší úspech považujem to, že sa môžem zaoberať tým, čo chcem a táto činnosť ma aj slušne živí. Menovite som vytvoril niekoľko míľnikov vo svojej kariére, ako vývoj a výrobu prvej bezbakteriálnej vakcíny (COMBICOL KENT), vývoj a výrobu transmutovaných mesobakteriálnych enzýmov v hektolitrových množstvách na dekontamináciu ropy a jej produktov (ENZÝMMIX), vývoj a patentovanie veľkokapacitnej priemyselnej elektroseparačnej metódy (US patent 5,256,269) a vyriešenie separácie saponínov, ich charakteristika a uvedenie do praxe.

Ako si vo svojom živote premenil neúspech na víťazstvo?

Na šťastie som nikdy nedosiahol neúspech vo výskumnej a vývojovej práci, ale niekedy som sa zakolísal, keď niektorí závistlivci ma ohovárali a pripravili mi horúce chvíle.

Chybou bolo, že som bol dobrý, čo si uvedomujem až teraz v osemdesiatke.

Tak ma prepustil jeden riaditeľ ústavu Akadémie vied, lebo sa ma bál ako konkurenta. Z druhého to bolo grotesknejšie, lebo Bratislavské ústredie mi udelilo ocenenie striebornou plaketou a po návrate do Košíc ma revolučný riaditeľ vyhodil.

archív O.S.

Čo mi ostalo?

Vycestoval som do sveta, speňažil niektoré zo svojich 49 patentov a založil vlastný výskumný ústav, v ktorom pracujem dodnes. K tomu som ale potreboval vedomosti, jazykové vybavenie a peniaze, čo som si nahromadil sám.

Je o tebe známe, že dôchodok si „užívaš“ pracovne. Máš ešte nejaké ciele?

Dodnes ma zaujíma všetko nové a riešim všetko problematické. Dodnes vyrábam napríklad enzýmy na dekontamináciu ropného znečistenie a to niekoľko tisíc litrov ročne, ako aj saponínový preparát Diamond Yacca, ktorý pomáha mnohým  pri ich zdravotných problémoch. Možno sa ešte nejaký cieľ pritrafí a možno všetko nečakane skončí. Držím sa porekadla, vraj stromy zomierajú postojačky…

Keby si napísal román, aké posolstvo by si chcel sprostredkovať svojim čitateľom?

Žite tak, aby ste nikomu neškodili a neubližovali, pre svoj život využite všetky výdobytky vedy a techniky a snažte sa pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Uvedomte si, že žijeme vo vesmíre, ktorý nevieme pochopiť a ktorý podľa vedeckých špičiek nemá zmysel ani budúcnosť, a tak sa nepechorte za nezmyslami, keď ste už tu, tak dôstojne a pokojne dožite svoj život.

                                                                                S úctou, Oto Sova

1 Komentár

  • Jaroslav Grošaft
    2 roky ago Reply

    Veľmi múdry človek, nežil nadarmo a dobro širil,tak sa mu aj dobro vrátilo.

Čo ty na to?

Tvoja e-mailová adresa nebude zverejnená.

Start typing and press Enter to search