Pripíjam na tých, ktorí každý deň bojujú s neviditeľným bremenom

Pripíjam na tých, ktorí v srdci nesú tichý boj, na tých, čo každý deň čelia svetu s falošným úsmevom a nesmierne sa snažia, aby ich vnútorné bolesti zostali neviditeľné pre okolie. Na tých, ktorí nočné tmy trávia so slzami na vankúši a každý nový deň je pre nich výzvou, ktorá vyžaduje všetky sily, len aby sa dokázali postaviť na nohy.

Pripíjam na duše, ktoré sa cítia stratené vo vlastnej existencii, ktoré bojujú s temnotou myšlienok, ktoré ich obklopujú ako ťažké husté mračná. Na tých, ktorí každý deň bojujú s vnútornými démonmi a neviditeľnými nepriateľmi, na tých, ktorí sa snažia zachovať pokojnú tvár, zatiaľ čo vo vnútri prežívajú búrku.

Pripíjam na tých, ktorí sa snažia dať dokopy všetky tie svoje roztrieštené kúsky, ako keby boli zložité puzzle, ktoré nikdy nebudú poskladané do jedného celku, práve kvôli chýbajúcim kúskom. Na tých, ktorí sa obávajú odrazu v zrkadle, pretože nevedia, kto je tá postava v ňom. Na tých, ktorí každý deň nesú ťarchu toho, aby sa neutopili vo vlastnom ja, bojujúc o každý nový nádych.

Pripíjam na tie najsilnejšie duše, ktoré si nesú svoje bremená v tichosti, ktoré stále stoja, aj keď im každá bunka v tele kričí, aby sa zrútili a ukázali svoje pravé ja. Na tých, ktorí majú odvahu hľadieť vám do očí a tvrdiť, že sú v poriadku, zatiaľ čo ich vnútro volá po vyslobodení, po tom, aby ich bolesť a trápenie boli počuté a uznané.

Pripíjam na tých, ktorí každý deň preukazujú neuveriteľnú odvahu, len tým, že pokračujú, aj keď sú zranení, stratení a sami. Na tých, ktorí stoja pevne, aby sa na nich nezrútili svety, hoci vnútri ticho plačú…

Toto pripíjanie je pre vás, najodvážnejšie duše, ktoré trpia v tichosti, ale stále vytrvávajú. Vaša sila a odvaha sú neviditeľným svetlom, ktoré osvetľuje tmavé chodby pre ostatných, ktorí sa môžu cítiť rovnako stratení a osamelí.

Čo ty na to?

Tvoja e-mailová adresa nebude zverejnená.

Start typing and press Enter to search