30 x mantra na každý deň

 1. Neodpovedajte na zbytočné správy, len aby ste udržali konverzáciu.
 2. Nezačínajte s nútenými rozhovormi.
 3. Prestaňte čakať na piatky, žite pre pondelky, žite pre každý deň, víkendy tvoria len zlomok vášho života.
 4. Buďte šťastní, aj keď ste sami, ale naučte sa vážiť si spoločnosť druhých.
 5. Prestaňte v sebe držať nevraživosť, naučte sa odpúšťať. Hnev a nenávisť škodí iba vám.
 6. Buďte nadšení zo všetkého!
 7. Naučte sa hodiť minulosť za hlavu.
 8. Nebojte sa ticha.
 9. Hovorte menej, všímajte si viac.
 10. Nepremýšľajte „čo ak“. Ak by sa to malo stať, stalo by sa to.
 11. Čítajte viac, neskôr budete radi, že ste tak urobili.
 12. Naučte sa byť apatickí voči ľuďom, ktorí odchádzajú, podržte im dvere.
 13. Poznajte svoju vlastnú hodnotu, najviac milujte sami seba.
 14. Prijímajte chyby, dokonalosť je často falošná.
 15. Kreslite, tvorte, robte umenie.
 16. Trávte viac času vonku.
 17. Niekedy je úspechom už len to, že vstanete z postele.
 18. Počúvajte šťastnú hudbu, počúvajte smutnú hudbu, počúvajte. Niekedy je však aj ticho hlučnejšie než krik ulice.
 19. Stretávajte sa s priateľmi častejšie, ale nájdite útechu v trávení času osamote, keď putujete svetom sami.
 20. Nebojte sa ukončenia toxických vzťahov.
 21. Usmievajte sa viac, usmievajte sa na všetkých. Niekto ten úsmev bude potrebovať viac ako vy.
 22. Nájdite dôvod, prečo každé ráno vstať a prečo ísť večer spať s úsmevom a vďakou.
 23. Držte sa svojich nápadov, bez ohľadu na to, ako šialené sa môžu zdať.
 24. Foťte viac, neskôr budú fotky vzácnou spomienkou.
 25. Plánujte budúcnosť, ale nežite pre plány. Žite život.
 26. Píšte. Píšte pesničky, píšte príbehy, vyznania, pocity, básne. Píšte.
 27. Spievajte, nikomu nezáleží na tom, že spievate falošne.
 28. Prestaňte čakať na to, že začnete druhým chýbať. Ak s vami nie sú, nezaslúžia si byť vo vašom živote.
 29. Milujte viac.
 30. Opakujte odznova denne.

Čo ty na to?

Tvoja e-mailová adresa nebude zverejnená.

Start typing and press Enter to search