QUEENDOM

Žuť či nežuť

Žuvačky sú super. Milujem žuvačky. Hlavne tie, ktoré vydržia tak jednu minútu, všakže. Ale nie o tom bude tento...

Start typing and press Enter to search